CONTENTS / OBSAH


Danko Š: The long-legged buzzard (Buteo rufinus) in Slovakia in the past and present
Myšiak hrdzavý (Buteo rufinus) na Slovensku v minulosti a v súčasnosti


Latková H, Sándor AK & Krištín A: Diet composition of the scops owl (Otus scops) in central Romania
Potrava výrika lesného (Otus scops) v strednom Rumunsku


Václav R: First observation of the black-winged kite Elanus caeruleus in Slovakia
Prvé pozorovanie luniaka sivého Elanus caeruleus na Slovensku


Danko Š & Hrtan E: The first observation of the Levant sparrowhawk Accipiter brevipes (Severtzov, 1850)
in Slovakia
Prvé pozorovanie jastraba krátkoprstého Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) na Slovensku


Pačenovsky S, Chrašč P& Repel M: Nesting by the Eurasian eagle owl (Bubo bubo) in a nest
of the white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla)
Hniezdenie výra skalného (Bubo bubo) v hniezde orliaka morského (Haliaeetus albicilla)


Slobodník V & Slobodník R: Summary of raptor and owl ringing in Slovakia in 2011
Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v roku 2011 na Slovensku


Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 5. General
references and supplements to previous parts
Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 5. Všeobecná literatúra a doplnky k predchádzajúcim častiam

 

 

basis SK-AT 4C coro skat farbe EUflag ERDF