Slovak Raptor Journal je časopisom Ochrany dravcov na Slovensku pre vedu, výskum a ochranu dravcov a sov na Slovensku.

Časopis vychádza spravidla jedenkrát ročne a obsahuje pôvodné práce, články prehľadového charakteru, krátke správy a ďalšie príspevky zamerané na dravce a sovy.  Všetky články sú uverejňované v anglickom jazyku so slovenským abstraktom.

 

Zoznam článkov jednotlivých čísel a linky na ich stiahnutie nájdete po kliku na jednotlivé čísla:


SRJ 1 2007 mensie

1/2007

SRJ 2 2008 mensie

2/2008

SRJ 3 2009 mensie

3/2009

SRJ 4 2010 mensie

4/2010

obsah obsah obsah obsah
celé články na stiahnutie celé články na stiahnutie celé články na stiahnutie celé články na stiahnutie

 

SRJ 5 2011 mensie

5/2011

SRJ 6 2012 mensie

6/2012

obsah obsah
celé články na stiahnutie celé články na stiahnutie

 

 

Časopis v tlačenej forme si môžete kúpiť v našom eshope.

 

Pre vedecké a výskumno-vzdelávacie inštitúcie je možné poskytnúť vybrané čísla Slovak Raptor Journal zdarma.

 

Redakčná rada /// Pokyny pre autorov

 

 

basis SK-AT 4C coro skat farbe EUflag ERDF