Pokyny pre autorov

Časopis Slovak Raptor Journal publikuje recenzované príspevky zo všetkých oblastí biológie dravcov a sov. Uverejňuje pôvodné práce, prehľady, krátke správy a ďalšie články, súvisiace s hlavným zameraním časopisu (napr. správy z projektov, správy pracovných skupín, bibliografie a pod.).

Rukopisy je potrebné zasielať na adresu: RNDr. Miroslav Dravecký, Rovnikova 8, SK–040 12 Košice; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo na adresu redakcie, Ochrana dravcov na Slovensku (RPS),  Kuklovská 5, SK– 841 04 Bratislava 4. Tel./Fax: 02 64283984, 02 64283984, E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Podmienkou posudzovania rukopisov je, že príspevok ani žiadna je časť, tabuľky alebo obrázky už neboli uverejnené alebo zaslané na uverejnenie na inom mieste pred uverejnením v Slovak Raptor Journal.

Všeobecné pokyny pre úpravu rukopisov

Rukopisy by nemali mať viac ako 5000 slov, dlhšie práce môžu byť uverejnené až po akcepotovaní redakčnou radou. V rukopise musí byť označená osoba, ktorá bude zodpovedná za komunikáciu súvisiacu s redakciu článku.

Rukopisy

Rukopis musí byť predložený v jednej kópiu v slovenčine alebo v angličtine spravidla elektronicky. Text práce by mal byť delený na nasledovné kapitoly: názov, abstrakt, kľúčové slová, mená a adresy autorov, poďakovanie, úvod, materiál a metódy, výsledky, diskusia, zoznam literatúry. V kľúčových slovách by nemali byť výrazy použité v nadpise. Na prvej strane by mal byť označený autor, ktorému sa majú zasielať korektúry a požiadavky na kópie príspevku. Adresa má obsahovať aj smerovacie čísla a e-mailovú adresu. Tabuľky majú byť napísané každá v samostatných súboroch alebo listoch, s nadpisom nad a s poznámkami pod tabuľkou. Všetky skratky musia byť vysvetlené. Obrázky je potrebné doručiť v lesklej tlači alebo v samostatných súboroch; popisy majú byť dostatočne veľké aby bolo možné zabezpečiť tlačovú veľkosť. V prípade tlačených predlôh, na zadnú stranu fotografie alebo na spodok každého obrázku je potrebné uviesť meno autora a číslo obrázku; vrch fotografie je potrebné označiť šípkou. Každý obrázok musí mať samostatnú legendu. Všetky časti obrázku, všetky použité skratky a symboly musia byť jasne vysvetlené. Popisy obrázkov musia byť napísané na samostatných stranách, číslovanie obrázkov sa musí zhodovať s číslovaním v texte. Tabuľky a obrázky majú dopĺňať text, nemajú opakovať fakty, použité v rukopise.

Citácie

V citáciách v zozname literatúry sa vždy uvádzajú mená všetkých autorov. Názvy článkov v inom ako v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku je potrebné preložiť do angličtiny; môže byť použitý aj jazyk, v ktorom je v článku abstrakt alebo súhrn. Jazyk, v ktorom je článok a jazyk abstraktu alebo súhrnu sa uvedie za citáciou v zátvorkách. Za presnosť a úplnosť citácií je zodpovedný autor. Pri citovaní je potrebné používať štruktúru podľa nižšie uvedených príkladov.

Článok

Ferrer M, de la Riva M & Castroviejo J 1991: Electrocution of raptors on power lines in southwestern Spain. J Field Ornithol 62(2): 181–190.

Tapfer D 1973: Der Kaiseradler in Pannonien. Der Falke 20: 402–407.

Balát F 1948: Opětné hnízdění orla mořského (­Haliaêtus albicilla) v Podunají [Repeated breeding of the White-tailed Eagle (Haliaetus albicilla) in Danube area]. Sylvia 9–10: 72–73. [In Czech with English summary]

Kniha

Mebs T & Scherzinger W 2000: Die Eulen Europas. Franckh-Kosmos Verlag Stuttgart, 396.

Glutz von Blotzheim UN & Bauer KM 1980: Hadbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 9 Columbiformes – Piciformes. Akademische Verlagsgesellschaft. Wiesbaden, 1148.

Kapitola z knihy alebo zborníka

Haraszthy L, Bagyura J, Szitta T, Petrovics Z & Viszló L 1996: Biology, status and conservation of the Imperial Eagle Aquila heliaca in Hungary, 425–428. In: Meyburg B-U & Chancellor RD (eds), Eagle Studies. World Working Group on Birds of Prey Berlin, London & Paris, 549.

Webová stránka alebo internetový zdroj

Raes D 2008: European colour-ring Birding update [cr-birding]. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , downloaded 11. 8. 2008.

 

 

Autori dostanú zdarma jeden výtlačok časopisu a pdf súbor článku ako separát.

Časopis bude dostupný na http:/ Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . 

basis SK-AT 4C coro skat farbe EUflag ERDF