Ponúkame Vám dva výučbové programy pre 2. stupeň ZŠ a pre SŠ, letné tábory alebo Centrá voľného času:

 

1. Vzdušnému priestoru vládnu dravce!

Orol kralovsky Haja cervena

Sokol cervenonohy

Dravé vtáky Slovenska, ktoré Vám predstavíme tak ako ich nepoznáte. Prečo si zaslúžia ochranu, čím sú nám užitočné. Predstavenie druhov, najvýznamnejšie oblasti Slovenska pre hniezdenie alebo zimovanie dravcov, vybrané kapitoly z biológie druhov, potravové reťazce, význam dravcov v prírode, metódy ochrany dravých vtákov.

 

2. Sovia noc má svoju moc!

Mysiarka usata Kuvik obycajny Kuvicok vrabci

 V noci sú pánmi vzdušného priestoru sovy. Preniknite s nami do ich tajomstiev a učte sa o ich živote. Sovy sú mimoriadne užitočné vtáky a mnohé aspekty ich biológie, ekológie alebo etológie ľudia ešte nerozlúštili. Predstavíme Vám druhy žijúce na Slovensku, povieme si o možnostiach ich ochrany a význame v prírode. Ekológia sov je tiež veľmi zaujímavá.

 

Oba programy sa dajú individuálne prispôsobiť Vašim požiadavkách a návrhom.
Štandardná dĺžka programu je 45 minút. Programy sme schopní zrealizovať v Bratislave a mestách a obciach do 40 km od Bratislavy za predpokladu, že si jedna škola objedná aspoň 3 hodiny. V ostatných prípadoch závisí na individuálnej dohode.  Cena sa tvorí individuálne a je výsledkom ceny práce a ceny dopravy do miesta.

 

Cenník:

každých započatých 45 minút programu

20 €

každý započatý km od sídla RPS k Vám a späť
0,30 €

 

Objednať program si môžete na kontaktoch pre ekovýchovu.

 

V prípade dlhodobej spolupráce alebo hromadnej objednávky je istá dohoda na cene. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

basis SK-AT 4C coro skat farbe EUflag ERDF