Ekofest Nove Zamky

Ponúknite svet múdrych sov, majestátnych orlov a elegantných sokolov svojim žiakom a študentom ako nadštandard toho, čo obsahujú učebné osnovy a prispejte tak k environmentálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.

Tu nájdete ponuku našich programov ekovýchovy pre základné a stredné školy spolu s cenníkom. Okrem škôl Vám radi prídeme predstaviť svet dravých vtákov, sov a ich ochrany i do centier voľného času alebo letných táborov, spestriť program rôznych kurzov a podobne.

Tešíme sa na Vás. Objednať si ekovýchovný program môžete na kontaktoch pre ekovýchovu.

basis SK-AT 4C coro skat farbe EUflag ERDF